Hvad er Center for Vidensdeling om IndlæringsPotentiale?

Oprettelsen af CVIP er en naturlig overbygning på vores afholdelse af verdenskonferencen i Odense 2015: ”Educating Gifted and Talented Children – Turning Research Into Pratice”. Vi er et informationscenter, der retter sig mod at formidle viden baseret på såvel international forskning som praktisk erfaring fra danske skoler inden for identifikation, opdragelse, undervisning og støtte til højt begavede børn og unge.

Kært barn har mange navne

Gennem de sidste cirka femten år er den målgruppe vi henvender os til blevet benævnt højt begavede, ”børn med særlige forudsætninger”, og senest børn med stort indlæringspotentiale. Uanset hvilken term, der bruges, synes problemstillingen at være konstant – nemlig at de særlig højt begavede børn ikke bare mistrives på grund af manglende kvalitative udfordringer i skolen, men i ligeså høj grad at de lider af manglende eller dårlig selvforståelse, oplever mobning og er i risikogruppen for at udvikle uheldige adfærdstræk som i værste fald kan følge dem langt ind i voksenlivet.

Pr. 1. april 2017 er vi flyttet i nye lokaler:

Center for Vidensdeling om IndlæringsPotentiale

Kontorhotel Fyn
Åløkke Alle 5-7
5000 Odense C
Telefon: 24522673

Kontortid:
Onsdag kl. 12-15
Torsdag kl. 13-16
– eller efter aftale.

Email: info@cvip.dk