Indlæg på LinkedIn 10.01.2017 v/Tina Refning Larsen

Højt begavede børn og præstation

- hvordan genkender du dit barns styrker og svagheder og giver den rigtige støtte?

Søndag d. 5. februar kan du komme på kursusdag om ovenstående på SDU i Slagelse. Inden jeg om et par linjer vender tilbage til dagens program, får du her et par bud på, hvem der kan (måske endda bør) deltage, og hvorfor.

Dagen retter sig mod dig, som:

  • ved, du er forælder til et barn med særlige forudsætninger, og som ved, barnet ikke lever op til sit potentiale - men ikke ved, hvordan du skal hjælpe. Du skal naturligvis deltage, fordi du ved, du har brug for redskaber til at hjælpe dit barn.
  • har et barn, som ikke trives, måske endda er under mistanke for at have ADD eller ADHD, men du synes ikke rigtig, det giver mening. Godt nok er dit barn ofte nærmest uden koncentrationsevne og præsterer ikke så meget skriftligt, men mundtligt er han/hun ualmindelig skarp. Du skal deltage, fordi det kan være i denne gruppe, dit barn passer ind. Måske er dit barn højt begavet, men begavelsen maskeres af en indlæringsvanskelighed, hvilket kan give dit barn en særlig skæv (ind)læringsprofil.
  • underviser børn. Underviser du mange forskellige børn, har du helt sikkert et højt begavet barn imellem dem - uanset om du ved et eller ej! Du skal deltage, fordi du gerne vil dine elevers bedste og erkender, du ikke har fået uddannelse i, hvordan du bedst tackler den her gruppe. Måske har du et forældre-samarbejde, som ikke lige kører på skinner og synes, forældrenes pointer omkring barnet ikke helt giver mening? På denne kursusdag kan du i et neutralt forum hører fagfolk med mange års erfaring dele ud af deres viden og erfaring.
  • på anden måde har ansvaret for børns dagligdag og trivsel. Forkert hjælp er dyr hjælp! Både menneskeligt og økonomisk. Nye input kan spare meget - både frustrationer og penge. Så kort kan det siges.

Hvad kan du lære om på dagen:

Forældredagen / kursusdagen er nr. 2 i en række arrangementer fra vores side. Den første "Parent Day" blev afholdt i forbindelse med verdenskonferencen "Educating Gifted and Talented Children - Turning Research Into Practice", som blev afholdt i Odense i august '15. Første gang var dagen mere generel, og vi udnyttede naturligvis, der var mange store navne inden for området tilgængelige.

Vores arrangement i februar og de kommende arrangementer vil (også) handle om børn med særlige forudsætninger - de 5 % bedst begavede i en given årgang. Emner for kommende dage bliver blandt andre asynkron udvikling, sociale og emotionelle behov, særligt om højt begavede piger samt om børn, der godt kan præstere.

Denne gang har vi lyttet til den engelske professor Diane Montgomery og hendes bud på, hvad der rør sig i England på området lige nu - nemlig kombinationen af en høj intelligens/stort indlæringspotentiale og indlæringsvanskeligheder. Derfor er dagens omdrejningspunkt "præstation" - nærmere betegnet "underpræstation".

Diane Montgomery kommer og holder en times oplæg om emnet, hvor hun udreder de forskellige muligheder og begreber. Hendes intro til oplægget kan læses her. Efterfølgende er der god tid til spørgsmål.

Før og efter Professor Montgomerys oplæg vil jeg selv præsentere et par modeller og begreber omkring børnegruppen. Den primære bliver "The Differentiated Model of Gifts and Talents" af canadieren Francois Gagne. Som afslutning på formiddagen vil der være et kortere oplæg af Jo Hermann. Jo er forfatter til af både skøn- og faglitteratur og tidligere formand for Danmarks Forfatterforening.

Stort set alle tilbud til de højt begavede børn er i Danmark tilbud om talentudvikling inden for naturvidenskab. Det er der ikke noget galt med - og vi har garanteret kun en lille brøkdel af de tilbud, vi burde have. Men højt begavede børn kan også være det inden for andre områder. Samme indlæringspotentiale - andre evner. Derfor har vi valgt at fokusere på det, vi - af mangel på bedre - har kaldt "humanistisk intelligens". Jo Hermann vil fortælle lidt om, hvad man kan få ud af at skrive, om kreativ skrivning, som hun selv har undervist højt begavede børn i. Samt hvilket tilbud der er i Danmark inden for dette felt.


Efter frokost er der fokusgrupper. Mindre grupper, hvor de samme tre gentages to gange. Der vil være et kortere oplæg på 10-15 minutter af oplægsholderen og resten af tiden vil der være plads til interaktion. Tid til spørgsmål og/eller gennemgang af den teori, som netop dagens deltagere efterspørger.

Fokusgrupper:

How to Help a Gifted Underachiever af Diane Montgomery: Den naturlige opfølgning på formiddagens oplæg.

Er mit barn højt begavet af Ole Kyed: Hvis du er i tvivl om, hvordan man spotter et højt begavet barn - enten det er dit eget eller et, du underviser, så er denne gruppe stedet, du starter!

Udfordringer og støtte til dit barn i daginstitution af Pia Ryding: har du små børn - enten i daginstitution eller i overgangen til skole, så skal du være med her.

Til slut evaluerer vi og runder dagen af med at præsentere vores næste arrangement, som kommer til at lægge i efteråret. Denne gang har vi kun planlagt at være i Slagelse. I næste runde kommer vi både til Jylland og Sjælland, og ligesom vi også planlægger en separat dag for lærere.