Børnehavealderen

 • Tidligt sprogligt udviklede
 • Tænker abstrakt
 • Holder ofte op med at tegne
 • Leger kun med en eller to ad gangen
 • Ændrer konstant reglerne i legen
 • Deltager ikke gerne i fællesskabet
 • Perfektionistiske
 • Føler mange nederlag
 • Samler tit på ting
 • Videbegærlige
 • Nuanceret sprog
 • Vil helst bestemme
 • Indlærer hurtigt
 • Iagttager meget
 • Søger voksenkontakt

 

4.-6. klassetrin

 • Diskuterer meget
 • Rastløse, urolige og uopmærksomme
 • Provokerer læreren
 • Klassens "politibetjent"
 • Retter på de andre elever
 • Utålmodige
 • Automatiserer ikke færdigheder
 • Har sjældent jævnaldrende venner
 • Følelsesmæssigt ustabile
 • Selvretfærdige
 • Undgår at beskæftige sig med svære ting
 • Påtager sig rollen som klassens klovn
 • Har dårlige relationer til klassekammerater
 • Negative mod skolen
 • Kreative når de er motiverede

Et barn, der underyder, udviser:

 • Stor forskel på mundtlig og skriftlig kapacitet
 • Stor generel viden
 • Udbredt selvkritik
 • Bange for nederlag
 • Ønske om perfektionisme
 • Fungerer ikke i gruppesammenhæng
 • Dårlige arbejdsvaner
 • Fastlåst tankegang
 • Ingen ambitioner

Kilde: Dr. Shirley Kokot. Help, Our Child is Gifted
Foredragsholder, Parent Day 2015