Program for Forældredag 2017


Højt begavede børn og præstation

- hvordan genkender du dit barns styrker
og svagheder og giver den rigtige støtte?


Arrangørerne bag Parent Day 2015 og World Council for Gifted and Talented Childrens verdenskonferencen - Turning Research into Practice indbyder nu til Parent Day / Forældredag 2017.

Arrangementet henvender sig til forældre, familie samt alle i netværket omkring børn med særlige forudsætninger. Det afholdes:

Søndag den 5. februar 2017 kl. 9-17

Syddansk Universitet

Søndre Stationsvej 28 opgang B

4200 Slagelse


Program - (ret til ændringer forbeholdes)

8 – 9

Registrering - morgenkaffe med rundstykke

9 - 9.30

Velkomst og præsentation af dagen og CVIP

Afsæt til resten af dagen med gennemgang af

  • Begrebet ”barn med særlige forudsætninger”

  • Den differentierende model om arv og miljø

9.30

Dual and Multiple Exceptionality: An introduction and practical guide

v/ Diane Montgomery (oplægget er på engelsk)

10.45

Kaffe & netværk

11.15

 

Høj begavelse, indlæringspotentiale og læringsudbytte 

  • forskel på præstation, delvis præstation og underpræstation

  • at have potentialet indenfor det humanistiske felt

12.00
 

Afrunding og spørgsmål til Diane, Jo og Tina.

12.15 - 13.15

Frokost på The Burger i Slagelse - Burger & most

1. runde
13.30 - 14.45
 
Kaffe og netværkskage
 
2. runde
15.15 - 16.30
 

Fokusgrupper:

How to help a gifted underachiever – Diane Montgomery (engelsk)

Er mit barn højt begavet? - Ole Kyed

Udfordringer og støtte til dit barn i daginstitution – Pia Ryding

16.30
 

Evaluering

 

17.00
 

 

Afrunding og tak for i dag

 

 

Forældredagen / kursusdagen er nr. 2 i en række arrangementer fra vores side. Den første "Parent Day" blev afholdt i forbindelse med verdenskonferencen "Educating Gifted and Talented Children - Turning Research Into Practice", som blev afholdt i Odense i august '15. Første gang var dagen mere generel, og vi udnyttede naturligvis, der var mange store navne inden for området tilgængelige.

Vores arrangement i februar og de kommende arrangementer vil (også) handle om børn med særlige forudsætninger - de 5 % bedst begavede i en given årgang. Emner for kommende dage bliver blandt andre asynkron udvikling, sociale og emotionelle behov, særligt om højt begavede piger samt om børn, der godt kan præstere.