Tina Refning

Jeg har en lang og bred erfaring inden for området ”børn med særlige forudsætninger” bag mig.

Interessen for det, der på engelsk er kendt om ”Gifted Children” kom til på et arbejdsmøde i Mensa, hvor jeg tilbage i 2001 havde tjansen som Local Secretary på Fyn. Mensa manglede en Gifted Children Koordinator, og jeg sprang til.

Da jeg startede formelt på posten, var der ingenting for denne børnegruppe i Danmark. Man blev næsten skammet ud, hvis man tillod sig at sige højt, man selv eller ens barn var særlig intelligent. Og det, der bare skulle have været et mindre frivilligt arbejde, blev i stedet starten på mange års passioneret arbejdsindsats.

Ud over mine nedenstående erfaringer, har jeg siden 2004 hvert eller hvert andet år deltaget på internationale konferencer hos både ECHA (European Council for High Ability), WCGTC (World Council for Gifted and Talented Children) og ICIE (International Center for Innovation and Excellence in Education).

I punktform inkluderer mine erfaringer;

2002-2008         Mensa Danmark – Gifted Children Koordinator

Herunder 600+ timelange (telefon)samtaler med bekymrede forældre fra hele landet, som kontaktede Mensa for at få råd og vejledning om hvorvidt deres barn måske var højt begavet.

2005-2006         Foreningen Gifted Children – grundlægger og første formand

Gennem de mange telefonsamtaler opbyggede jeg et meget stort netværk af forældre til højt begavede børn. Jeg startede aktiviteter op rundt om i landet, hvor familierne kunne mødes, og børnene møde ligesindede. Der var behov for at trække netværket væk fra Mensa og gøre det til en selvstændig forening. Det blev foreningen Gifted Children, som stadig trives og har over 1000 medlemmer i dag.

2006-2007         Mentiqa Odense – timelærer

Jeg var med til at åbne skolen og underviste i samfundsfag, geografi og idræt i dens første leveår. Efter det første leveår, stoppede jeg på skolen, og dedikerede det efterfølgende år min tid til at færdiggøre min BA i humanistisk informationsvidenskab samt læse det propedeutiske kursus i latin.

2008-2011         Mentiqa Odense – skoleleder

Hele det overordnede ansvar for skolens faglige linje og daglige pædagogisk drift – inkluderede alt fra alm. lederansvar til at udvikle en pædagogisk praksis, som passede til mentiqa-konceptet. Herunder at udvikle et koncept til en 10. klasse, som matchede denne elevgruppes behov. I perioden underviste jeg endvidere primært i latin alle tre år, i dansk et år og engelsk et år, hvor jeg havde mine elever til eksamen.

2012-2015         World Council for Gifted and Talented Children – conference manager

Efter selv at have deltaget på mange berigende internationale konferencer, syntes jeg tiden var inde til, vi også skulle afholde sådan en konference i Danmark. Så i 2012 begyndte arbejdet med at ansøge om at få 21st World Conference hos WCGTC til Danmark. Den blev afholdt i Odense i august 2015. Mit arbejde bestod blandt mange opgaver i økonomistyring, overordnet ansvar og at lægge det akademiske program.